Göran Hägglund vill förstatliga vården

Göran Hägglund vill förstatliga vården
Socialminister Göran Hägglund (KD) vill avskaffa landstingen. Foto: Pael Flato

Socialministern, som också är partiledare för Kristdemokraterna, ger nu klart besked. Landstingen bör avskaffas och staten ta över ansvaret.

Göran Hägglund (KD) har tidigare varit inne på tanken att göra som Norge som avskaffade sina landsting, fylken, 2002. Nu tar han tydlig ställning i en debattartikel i Dagens Nyheter, ett knappt halvår före riksdagsvalet. Staten bör få huvudansvaret, annars riskerar den svenska hälso– och sjukvården att bli sämre och mer ineffektiv.

”För att i fortsättningen kunna säkra en jämlik vård i hela landet måste Sverige göra som Norge och centralisera ansvaret. Grannlandets reform har gett kortare vårdköer och en ekonomi under kontroll, hävdar Göran Hägglund (KD) och den norska hälsoministern Bent Høie (Høyre).

Sverige står inför stora frågor som måste lösas, skriver de. Bland annat är vården allt mer högspecialiserad och befolkningen allt äldre, samtidigt som tillgängligheten behöver bli bättre.

”Det genomsnittliga landstinget har varken ekonomi eller befolkning nog att på sikt klara de allt högre kraven på spetskompetens och nödvändiga ekonomiska investeringar. Skattepengar kommer att förslösas – och vad ännu värre är – vården kommer att misslyckas med kärnuppgiften: att leverera en sjukvård som är jämlik över hela landet”.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida