Göteborg erbjuder vård på apotek

I Göteborg får kunder med behov av enklare vård och rådgivning möjlighet att träffa en sjuksköterska på apoteken.

6 januari 2006

Apoteket och vårdföretaget Capio har lanserat en ny vårdform med de tolv så kallade Vårdotek som har öppnats i Göteborg. Det innebär att kunder får möjlighet att träffa en sjuksköterska på ett eget mottagningsrum inne på apoteket.

Vårdoteken öppnades i slutet av november och hade tre veckor senare mellan 50 och 60 besökare per dag. Eva Fernvall, marknadsdirektör på Apoteket ab, är nöjd med tillströmningen.

– Det är en bra siffra med tanke på hur kort tid vi har varit i gång. Det tar tid innan människor hittar till en ny vårdform, säger hon.

Eva Fernvall ser Vårdoteken som ett sätt att hjälpa människor till vård på rätt nivå. Många av dem som kommer till vårdcentralerna i dag behöver inte träffa läkare.

– Det innebär att personalen på vårdcentralerna måste ägna tid åt patienter som egentligen skulle kunna vårda sig själva.

Hon ser det som ett sätt både att öka tillgängligheten av vård till patienter och som ett sätt att avlasta vårdcentralerna. Den åsikten delas dock inte av läkarna, säger Eva Fernvall.

– Läkarna är den yrkeskår som är mest skeptisk till Vårdoteken. En del är rädda för att tappa intäkter, andra är oroliga för att det ökade vårdutbudet ska leda till en ökad efterfrågan på vård.

Hon tror att möjligheten att träffa sjuksköterskor på apotek kommer att leda till ett minskat tryck på vårdcentralerna, men säger att det ska följas upp i utvärderingar.

De besökare som hittills har kommit har haft lättare infektioner. Många är också äldre människor som vill få tid att samtala om sin hälsa.

Ett besök på Vårdotek kostar 60 kronor och journalförs i Capios journalsystem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida