Göteborg försökte planera med lyhördhet

Om det var någonting diskoteksbranden lärde tjänstemännen i Göteborg 1998 så var det att inte pracka på folk åtgärder som de inte själva efterfrågar. »Efter tsunamin har vår viktigaste uppgift varit att vara lyhörda för folks behov.«

Det säger Michael Ivarson som i februari 2005 utsågs till central samordnare för de göteborgare som drabbades av flodvågskatastrofen i Sydostasien.

– Även om vi har lång erfarenhet av krisarbete i den här staden kan jag tycka att samordningen startade lite väl sent. Direkt efter katastroferna drog alla stadsdelar i gång med sina krisgrupper. Men när de lades ner i mitten av januari uppstod ett tomrum. Först en månad senare började samordningsgruppens arbete på allvar.

Men i övrigt är han ganska nöjd med de insatser som har gjorts från kommunens sida.

– Av erfarenhet har vi lärt oss att arbetet måste vara långsiktigt. Många av de drabbades behov av stöd kommer långt efter att katastrofen inträffat. Samordningsuppdraget var ett resultat av denna erfarenhet, säger Michael Ivarson.

Framför allt tror han att det betydde mycket för de drabbade att bli tillfrågade om vilka behov de hade.

– Tidigt skapade vi forum dit drabbade kunde komma och tala om för oss vilken typ av stöd de ville se från kommunens sida. Dessa möten mynnade sedan ut i en rad olika aktiviteter som öppna hus-kvällar, seminarier och en hearing med Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen

Vis av erfarenheterna från diskoteksbranden har Michael Ivarson personligen bjudit in de anhöriga till de olika aktiviteter som staden har ordnat.

I ett tidigt skede efterfrågades samtalsgrupper. Dessa har letts av frivilligorganisationer som Röda korset, Rädda barnen och Självhjälpshuset Solkatten i Göteborg.

– Diskoteksbranden har lärt oss att det lätt uppstår spänningar mellan olika föreningar och myndigheter i en sådan här situation. Därför har vi den här gången samlat de olika organisationerna under ett tak, vilket har varit lyckat.

Som ett exempel på ovanstående får den som vill delta i en samtalsgrupp skicka in en anmälan till samordningsgruppen. I samarbete med organisationerna placeras sedan personen i rätt grupp utifrån sina behov. Så sent som i december 2005 startade den första ungdomsgruppen.

Samordningsgruppen har en länk på kommunens hemsida där intresserade kan ta del av information som rör tsunamin, hämta blanketter och få tips om var de ska vända sig för exempelvis juridisk rådgivning.

I mars i år upphör samordningsgruppen medan samverkansgruppen ska leva vidare.

– I Göteborg har vi lärt oss att vi ungefär vart tredje år drabbas av en större katastrof. Nästa gång kommer vi tack vare samverkansgruppens fortsatta arbete att vara ännu bättre förberedda än vid tidigare katastrofer.

Webbtips: www.goteborg.se Välj Asienkatastrofen

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida