Gräddfil till högskolan i Göteborg

På landets första vårdcollege i Göteborg kan vårdbiträden och undersköterskor komplettera sina betyg. Klarar de kursen, har de garanterad plats på höstens sjuksköterskeprogram. Projektet är ett försök att bredda rekryteringen till universitet och högskolor.

15 januari 2003

Alla tjugo studenter, som började i januari, har minst ett års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. De har allmän behörighet, men saknar treårigt gymnasium i något eller några ämnen för att komma in på universitetet. De fick sina platser till vårens termin i hård konkurrens.

Nittio sökte, femtio intervjuades och tjugo kom in. Intervjuerna med femtio utvalda avgjorde vilka som kom in. Av de tjugo har hälften invandrarbakgrund och av dem är två män. – Jag har aldrig mött så studiemotiverade elever, säger Bibbi Kennergren, studierektor, på institutionen för omvårdnad, Sahlgrenska Akademin.

De vill vara en förebild för sina barn och sin familj där ingen tidigare har läst på universitet eller högskola. Hon är en av dem som har gjort urvalsintervjuerna med de blivande eleverna och är övertygad om att det kommer att gå bra för dem.

Några ska läsa in ett av de tre ämnena som krävs för att få särskild behörighet. Andra alla tre; matematik, samhällkunskap och naturvetenskap. Det kommer att bli tufft.

Men, medger hon; de har en fördel framför andra sökande: 25 procent av utbildningen kommer att kommer att bestå av en introduktion till högskolestudier med speciell inriktning mot sjuksköterskeprogrammet. De får göra studiebesök på sjuksköterskeutbildningen, träffa lärare och skriva ett så kallat paper för att lära sig den processen.

Här finns även delar som är specifikt inriktade för sjuksköterskeprogrammet som läkemedelsberäkning, förberedande kemi och samhällsperspektiv. Syftet är att collegeterminen ska ge en mjuk övergång mellan gymnasiestudier och högskolestudier. Klarar de sina ämnen har de garanterad plats på höstens sjuksköterskeprogram i Göteborg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida