Granskning av cancervård

Vilken vård får den cancersjuke i olika stadier av sjukdomen?

Det är frågan i ett omfattande tillsynsprojekt i Uppsala-Örebroregionen där Socialstyrelsen granskat vårdkedjan ur ett patientperspektiv.

Granskningen har delats upp i tre delprojekt. Ett har granskat första delen av vårdkedjan för patienter med diagnoserna bröstcancer, prostatacancer och malignt melanom. I det andra projektet har den behandlande delen studerats från remittering till kirurgklinik till dess att uppföljningsplan efter operation har fastställts för patienter med diagnoserna kolon- och rektumcancer.

Det sista projektet har ägnats vården av patienter där kurativ vård inte längre är möjlig.

Materialet ska resultera i en slutrapport om cancervården i regionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida