Gratis ladda ner Fass för handdator

7 mars 2005

Fass finns nu för handdatorer i en gratisversion. Men man kan bara söka på läkemedelsnamn inte på substans och det finns ännu bara för Pocket-PC, en version för Palm OS är planerad. Läkemedelsindustriföreningen, Lif, i samarbete med Pharmtech AB har tagit initiativet. Ladda ner på www.pharmtech.se/
safemedfass.html.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida