Gratis medicinprov i Burträsk

7 oktober 2005

På vårdcentralen i Burträsk utanför Skellefteå får många patienter först prova sina nya mediciner gratis innan läkaren skriver recept.

– På en del patienter får vi prova flera olika läkemedel innan vi träffar rätt. Det handlar både om att få rätt dos, att undvika biverkningar och se om patienten verkligen tar medicinen, säger sjuksköterskan Gudrun Åström.

Hon och de andra sjuksköterskorna sköter tillsammans med läkarna läkemedelsuppföljningen på vårdcentralen enligt väl utarbetade rutiner.

Principen är enkel. I ett särskilt läkemedelsförråd förvaras ett tiotal av de vanligaste läkemedlen, bland annat blodtrycksmediciner, antidepressiva, medel mot urinträngningar och bromsmediciner mot Alzheimer. När en patient föreslås börja med en ny medicin får hon eller han med sig en provförpackning som räcker i 14 dagar. Därefter görs en utvärdering av hur patienten upplever den nya medicinen. Uppföljningen sker vanligen per telefon.

– Jag tror att patienterna tycker att det är positivt att vi bryr oss. Vi skickar inte bara hem dem med en stor burk som vi inte vet om de tar eller inte, säger Gudrun Åström.

Modellen med provförpackningar började som ett försöksprojekt, med stöd från dåvarande Landstingsförbundet och Läkemedelskommittén i Västerbotten. En utvärdering på 101 patienter visade att var tredje var missnöjd med de läkemedel som de fick prova.

Numera ingår modellen i vardagsrutinerna på vårdcentralen i Burträsk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida