fetma

Grav fetma räknas som riskfaktor vid covid-19

Grav fetma räknas som riskfaktor vid covid-19
Jenny Vinglid är generalsekreterare för patientföreningen Hobs, Hälsa oberoende av storlek.

Personer med bmi över 40 har förhöjd risk att få en mer allvarlig form av sjukdomen, anser Socialstyrelsen i en ny riskbedömning. Bland personer med högt bmi är oron stor, berättar Jenny Vinglid från patientorganisationen Hobs.

– Vi får jättemånga frågor om covid och ökad risk för personer med obesitas. Det finns en stor oro och personer med fetma har efterfrågat en tydlighet för att veta hur de ska agera, säger Jenny Vinglid, generalsekreterare för patientföreningen Hobs, Hälsa oberoende av storlek.

Den vanligaste frågan är om det finns en ökad risk för allvarlig sjukdom om man har ett högt bmi och drabbas av covid-19. Många undrar också hur de ska agera som anhöriga, andra frågar om uppskjutna operationer och om det hjälper att snabbt gå ner i vikt.

Uppdatering av riskgrupper

I fredags kom Socialstyrelsen med en uppdatering kring riskfaktorer, som bygger på den senast tillgängliga forskningen. Bland riskfaktorerna finns nu även fetma, preciserat till bmi över 40, som är den nivå som förekommer i de rapporter som finns hittills.

Med hjälp av diagnoskoder har Socialstyrelsen räknat på hur många som berörs och kommit fram till att det handlar om drygt 36 200 personer. Men det bygger alltså på de som haft kontakt med hälso- och sjukvården.

Det svenska intensivvårdsregistret för statistik över ålder, underliggande sjukdomar och andra riskfaktorer som personer som intensivvårdats för covid-19 har.

  • 36% var 65 år eller äldre.
  • 36% hade högt blodtryck.
  • 23% hade diabetes.
  • 21% hade kronisk hjärt-lungsjukdom.
  • 13% hade kronisk lungsjukdom.
  • 10% hade kronisk hjärtsjukdom.
  • 6% hade fetma med bmi över 40.

Andningen påverkas

Joanna Uddén Hemmingsson, som är läkare vid St Görans sjukhus i Stockholm och ordförande för Svensk förening för obesitasforskning, framhåller att det börjar komma forskning som visar på att fetma i sig är en riskfaktor.

– Det finns bland annat en fransk studie som visar att patienter med ett bmi över 35 är rejält överrepresenterade bland patienter som behöver intensivvård. Vi ser samma sak på våra sjukhus, särskilt de yngre patienterna som behöver hjälp med andning har ofta övervikt eller fetma. Vi behöver mer vetenskap kring det här, men av det vi vet nu är det mycket som talar för att människor med högre bmi har en större risk att drabbas av komplikationer och behöva sjukvård, sade hon i radions program Studio Ett i förra veckan.

Här kan du höra hela inslaget i Studio Ett.

– Andningsfunktionen påverkas negativt vid fetma och vid vanlig säsongsinfluensa vet vi att människor med fetma har en ökad risk att få svårare sjukdom och längre sjukdomsförlopp, förklarade Joanna Uddén Hemmingsson i Studio Ett.

Både hon och Jenny Vinglid från Hobs betonar att fetma är en kronisk sjukdom, inte en livsstilsfråga. Läs mer om detta i Vårdfokus tema om fetma.

Extra försiktiga

Hobs uppmanar, i samråd med medicinska specialister, personer med fetma att vara extra försiktiga och försöka skydda sig mot covid-19. Särskilt de som har ett bmi över 40.

– Men så länge det inte har varit uttalat att enbart fetma är en riskfaktor så har det varit svårt att till exempel få bli omplacerad på jobbet, säger Jenny Vinglid och berättar att Hobs har kontaktats av flera personer som arbetar inom sjukvården och hemtjänsten och som är oroliga att bli smittade när de vårdar patienter med covid-19.

Att Socialstyrelsen nu har definierat bmi över 40 som en riskfaktor innebär att det finns ett stöd för att de inte ska utsättas för risken att bli smittade. Det gäller också deras anhöriga.

Inställda operationer

En annan av de vanligaste frågorna till patientföreningen Hobs rör fetmaoperationer. Många som varit inställda på operation får nu vänta, oklart hur länge, och är både besvikna och oroliga. Andra är nyligen opererade och oroliga för hur det påverkar om de skulle insjukna i covid-19. På sin hemsida har Hobs samlat flera frågor och svar från läkare, psykolog och dietist.

– Vi fick 150 frågor på tre dagar och det fortsätter strömma in så vi uppdaterar sidan hela tiden och kommer ta in fler experter som svarar, säger Jenny Vinglid.

Bmi, Body mass index


<18.5 Undervikt

18.5-24.9 Normalvikt

25-29.9 Övervikt

30-34.9 Fetma, klass 1

35-39.9 Fetma, klass 2

>40  Fetma, klass 3

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida