Gro Harlem Brundtland: Sjuksköterskan viktig för världshälsan

En god hälsa är en mänsklig rättighet och sjuksköterskorna är nyckelpersoner i arbetet  för detta, sa Gro Harlem Brundtland, chef för världshälsoorganisationen WHO i GenŨve.

Gro Harlem Brundtlands framträdande var det kanske mest omtalade och uppskattade framträdandet under icn-konferensen. I sitt tal förde hon fram sin syn på hälsan i framtiden, vilka krav som krävs för en bättre hälsa och vilken roll framför allt sjuksköterskorna har i det arbetet.

Det har skett stora framsteg under 1900-talet, men mycket återstår innan man kan tala om en god hälsa för alla, bland annat de allt fler fattiga som inte har tillgång till grundläggande sjuk- och socialvård, den försämrade ekonomin som påverkar finansieringen av hälsovården och den tekniska oförmågan att möta epidemier och dödliga hot som hiv/aids, malaria och tuberkolos.

Hon talade också om den orättvisa fördelningen av resurser.

– Vi vet att även om 90 procent av sjukvårdsbehovet finns i utvecklingsländerna, har dessa länder bara tillgång till 10 procent av resurserna. En femtedel av mänskligheten har inte tillgång till modern hälsoservice och hälften av människorna på jorden saknar tillgång till viktiga mediciner. Här måste ske en förändring.

Gro Harlem Brundtland sa också i sitt tal att bristen på vatten i många länder är orsak till många sjukdomar och att den bristen måste lösas innan man kan tala om en god hälsa på jorden.

Gång på gång kom hon tillbaka till att sjuksköterskan är en nyckelperson i arbetet för en god hälsa. Eftersom inte mindre än 80 procent av den kvalificerade gruppen inom hälso- och sjukvården består av sjuksköterskor och barnmorskor är de viktiga i det framtida arbetet med att förbättra hälsan inom alla områden. Hon menade då både det preventiva och det mer akuta sjukvårdsarbetet.

Men har sjuksköterskorna de praktiska möjligheter som krävs? Finns det hinder i form av lagar och traditioner som ger dem en underordnad roll och hur ska dessa förändras?

– Vi på WHO kan inte säga till andra hur de ska göra, varje land bestämmer det själv. Men vi kan råda dem, ge förslag hur de kan använda sina resurser på bästa sätt. Sedan jag arbetade som läkare för 35 år sedan har det hänt mycket i de nordiska länderna när det gäller synen på sjuksköterskan. Varför skulle det inte kunna ske även i andra delar av världen?

Hälso- och sjukvården måste vara offentligt kontrollerad för att det ska bli en garanti för en god hälsa för alla, marknaden har inget sådant intresse,sa Gro Harlem Brundtland. Det är just i de länder där den inte är offentlig kontrollerad som upp till 50 procent av befolkningen står utan den basala vården. Det innebär dock inte, betonade hon, att all sjukvård ska drivas i offentlig regi. En viss konkurrens kan accepteras bara den offentliga kontrollen finns. Den konkurrensen behövs också för att hindra att kostnaderna stiger allt för mycket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida