Gruppsamtal effektiv sluta röka-metod

På vårdcentralen Källstorp i Trollhättan är fler än varannan rökfri ett år efter att ha varit med i en sluta röka-grupp.

Den som driver sluta röka-grupperna på vårdcentralen är distriktssköterskan Marianne Reimertz.

– Grupper är bra vid rökavvänjning. Det blir många bra diskussioner och ett extra tryck på deltagarna.

Hon startar alltid med en motivationsfas. Då får deltagarna information om kol, hjärt-kärlsjukdomar och vad som drabbar kroppen när man röker, hur tobaksindustrin arbetar, och vad tobaksrök innehåller.

Samtidigt bokför deltagarna alla cigaretter de röker och man försöker hitta strategier åt var och en för att hantera röksuget.

– Efter det är deltagarna rejält motiverade att sluta. Då fortsätter vi med bland annat konditionstest och spirometriundersökning. Och så har vi uppföljning efter tre, sex och tolv månader.

Marianne Reimertz följer sina grupper i ett år.

Hittills har tre uppföljningar visat att 73 av de totalt 121 deltagarna var rökfria efter ett år.

Hon har själv varit storrökare. För 15 år sedan fick hon veta att hon hade utvecklat kol och förlorat en fjärdedel av sin lungkapacitet.

– Jag slutade röka tvärt. Sen började distriktsläkaren skicka patienter till mig som borde sluta röka.

I många år skötte Marianne Reimertz primärvårdens rökavvänjning vid sidan av sitt arbete, sen blev det ett projekt och  numera kan hon ägna en dag i veckan åt att få patienter att sluta röka.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida