Guide för könsneutral arbetsvärdering

11 augusti 1997

Sjuksköterskor är världen över utsatta för lönediskriminering på grund av sitt kön. Olika försök har gjorts att få en förändring till stånd. ICN uppmärksammar särskilt The Pay Equity Job Evaluation Scheme (ungefär ”program för att utvärdera lika lön för likvärdigt arbete”) som konstruerats i Nya Zeeland, och beslutade på kongressen i Vancouver att organisationen ska ge ut och kontinuerligt uppvärdera en guide till olika arbetsvärderingssystem. ICN ska också försöka få till ett informationsutbyte mellan de olika ländernas sjuksköterskeorganisationer till stöd för aktioner mot könsbaserade löneskillnader eller undervärdering av sjuksköterskornas profession.

ICN-kongressen gjorde också uttalanden i en rad andra frågor. Så sa man till exempel att sjuksköterskornas historia skulle ägnas större uppmärksamhet. Man tog två uttalanden mot sexuellt våld, av vilka det ena särskilt uppmärksammande sexuellt våld mot barn. Ett uttalande handlade om riktlinjer för att undvika arbetsskador inom sjuksköterskeyrket, ett annat om kontinuerlig fort- och vidareutbildning inom yrket. ICN ska också, i samarbete med andra internationella organisationer, klarlägga och utvärdera hur kloning påverkar människors hälsa och att denna utvärdering ska resultera i tillägg till den etiska koden (Code of Ethics).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida