Gunilla åkte till Thailand med första flyget

Jag ville göra något och kände att jag som sjuksköterska skulle kunna utnyttja mina yrkeskunskaper för att hjälpa människor som hade drabbats av katastrofen. Så förklarar narkossjuksköterskan Gunilla Wahlén från Sundsvall varför hon åkte ner till Thailand.

Gunilla Wahlén satt hemma i Sundsvall och såg rapporterna från katastrofen och ropen efter hjälp.

– Först tänkte jag på att samla in pengar. Men sedan insåg jag att jag kunde göra större nytta som sjuksköterska och anmälde mig för att åka ner, berättar hon via mobiltelefon från flygplatsen i Phuket. Hon håller just då på att checka in för att åka hem.

Gunilla Wahlén tillhörde en av den första grupperna svensk sjukvårdspersonal som flög ner efter katastrofen. Hon åkte den 29 december tillsammans med bland annat läkare och sjuksköterskor från Stockholm. När hon nu åker hem är det efter en intensiv vecka.

Arbete nästan dygnet runt

– Det har varit arbete nästan dygnet runt. Första gången jag sov var det bara tre timmar, sedan arbete igen 12-13 timmar. berättar hon.

Hon har dels befunnit sig på flygplatsen, dels åkt runt på sjukhusen – både för att ge nödvändig akutvård och för att prioritera vilka som skulle få åka hem först. Hon har också deltagit i arbetet med att rekvirera ambulansflyg.

Fysiskt och psykiskt arbete

– Min uppgift har dels varit att se till att alla mår fysiskt bra, dels att gjuta mod i de drabbade så att de ska orka åka hem, berättar hon.

Gunilla Wahlén säger att hon inte chockades av det hon såg när hon kom ner.

– Eftersom man gick ut så tydligt och sa att det behövdes sjuksköterskor, läkare, psykologer och annan personal, och jag dessutom hade sett alla rapporter i teve, så kunde jag räkna ut hur illa det skulle vara, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida