Gyllene äpplen

9 mars 1998

Författare Lars Zanderin
och Mats Gu¨nzel:
Titel Arbetsmiljörätt
och rehabilitering.
188 sidor
Förlag LTs förlag 1997.
Cirkapris 410 kronor
ISBN 91-3603-288-3.

Boken ger de grundläggande kunskaperna, visar hur arbetsmiljörätten fungerar och hur den är knuten till andra regler, till exempel miljöskyddslagen, samt hur arbetsmiljörätt och rehabilitering knyts samman.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida