Ha hög svansföring när du söker jobb

Att arbete inom vården är inte ett kall. Det finns anledning att påminna om det när det inte kryllar av jobb och arbetsgivarna försöker pressa ner nivåerna på ingångslönerna.

Acceptera aldrig en anställning på för låg lönenivå. Arbetsgivarna vill gärna påskina att det finns fastställda ingångslöner, men det stämmer inte. Ingångslönen är något som du själv ska och har möjlighet att påverka. Se din kompetens som en tillgång och våga vara modig. Nivån på ingångslönen är viktig för din fortsatta löneutveckling.

Det ligger i vårt gemensamma intresse att nyanställda sjuksköterskor anställs med en bra lön. Prata med din lokala avdelning. Lär dig av dem som examinerades förra året och läs den lilla folder kallad Lönsamt! som vi tagit fram som stöd för lönesamtalet. Den ger många tips på hur du kan gå tillväga.

Situationen när det gäller jobben är
i dag sämre än förra vintern, men inte uppgiven. Fortsätt söka jobb och gör det med hög svansföring. När det är dags för arbetsgivaren att planera är jag övertygad om att problemen försvinner, så ha is i magen men våga också välja något annat än det gängse under tiden.

Vi har mindre anledning än andra att känna oro; våra yrken tillhör framtiden. Vård och hälsa är en tillväxtbransch. Bristen finns kvar men anställningarna är inte lika synliga. Det kan ta lite tid att hitta drömjobbet. Du som letar jobb måste dessutom vänja dig vid att söka i en vidare krets av arbetsgivare och inte bara på de stora sjukhusen och vårdcentralerna. Undersök vad som finns i kommunerna.

Jag tycker att högskolorna i alltför liten grad förbereder för arbete i den kommunala äldrevården och kommunerna har inte tagit möjligheten att ha fler kliniska utbildningsplatser. Detta bidrar till att vi får allt för få av de nyutexaminerade som ser möjligheten att söka sig dit.

Tänk också på att vi står inför stora förändringar. 40-talisterna lämnar snart arbetsmarknaden. Det sker en förskjutning från mer traditionella sjukdomar till välståndsåkommor samtidigt som patienterna blir äldre och arbetskraften mindre. Vi måste göra saker annorlunda eftersom vårdbehovet fortsätter att öka.

Ett exempel på detta är det ökande behovet av biomedicinska analytiker i vården. I takt med att de analyser som tidigare gjordes på kliniska laboratorier flyttas närmare patienterna har kommuner och landsting börjat inse nyttan av att knyta egna biomedicinska analytiker till vården. Deras arbete har stor betydelse för patientsäkerheten. De tilldelas allt oftare ansvaret för att utveckla, utbilda, utföra och kvalitetssäkra analysverksamheten.

Låt oss tänka långsiktigt och agera så att vården kan hantera de ökande bristerna!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida