Pyssla om foten

Pyssla om foten
Hudkänsel kontrolleras med monofilamenttråd, och den djupare känseln med stämgaffel. Foto: Anna Simonsson

Diabetes kan ge nervskador och dålig blodcirkulation i fötterna. Nedsatt känsel gör att sår inte alltid känns. Därför ska diabetessjuksköterskan undersöka patientens fötter vid varje besök.

En person med diabetes måste pyssla om sina fötter. De ska helst tvättas varje dag. Förhårdnader filas försiktigt och torra fötter ska smörjas.

— Egenvård är mycket viktigt. Patienterna behöver också titta till sina fötter dagligen, så att de uppmärksammar till exempel skavsår. De känner ibland inte sår, på grund av nervskador, säger Åsa Åkerman, diabetessjuksköterska på diabetesmottagningen på Hässleholms sjukhus.

I det nya nationella vårdprogrammet för fotundersökning vid diabetes, betonas att fötter hos personer med diabetes ska undersökas noggrant varje år, och då ska en riskbedömning göras.

— Det kan gå fort från ett litet sår till ett stort. Mitt uppdrag är att upptäcka fotsår och remittera till den multiprofessionella fotmottagningen. Många patienter går för länge utan att åtgärder sätts in. Vi behöver arbeta aktivt för att förebygga att såren blir försämrade. Risken är i slutänden att tår, eller hela foten, behöver amputeras, säger Åsa Åkerman.

För läkningen är rökstopp, behandling av blodsockervärden, samt en god kosthållning avgörande. Om fötter och ben är svullna behövs ofta kompressionslindor eller strumpor.

Åsa Åkerman har fått ett stipendium från diabetessjuksköterskornas förening för att sprida information om diabetesfoten det kommande året.

— Jag vänder mig till distriktssköterskorna och sjuksköterskorna i kommunen. De har en viktig roll i att uppmuntra och utbilda patienterna i egenvård av fötterna, och för att remittera hit till specialistvård direkt när någon har sår.

Det här bör du undersöka

Inspektera…
… om tryckskada, sår, sprickor eller förhårdnader finns på foten eller om hår saknas.
… patientens skor och strumpor.
… naglar vad gäller kartnaglar, nageltrång eller misstanke om svamp.

Notera felställningar som hammartå, klotå, hallux valgus
och Charcotfot.
Undersök huden, notera torr hud, hudtemperatur, svullnader.

Cirkulation:
Känn efter pulsar i artärerna dorsalis pedis och tibialis posterior.

Sensibilitet:
Fråga patienten om pirrning, domning eller kuddkänsla i fötterna. Undersök beröringskänsel med monofilament (ett slags fibertråd) och stämgaffel.

4 riskgrupper för diabetesfoten

  1. Frisk fot utan komplikationer.
  2. Foten har en nervskada eller kärlskada, eller båda.
  3. Nedsatt känsel, nervskada och/eller kärlskada. Tidigare diabetessår som läkt, fötter som har en avvikande form, kraftiga förhårdnader eller att patienten är amputerad.
  4. Pågående allvarlig fotsjukdom som sår, kritisk ischemi, infektion eller Charcotfot (uppmjukade, skadade ben i foten).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida