Hallå där!

Marianne Omne-Pontén projektledare för Lust-projektet, som drivs inom ramen för Nationella forskarskolan inom vård och omsorg där bland andra Karolinska institutet och Högskolan Dalarna ingår.

Varför döpte ni studien till Lust?
? Det står för longitudinell undersökning av sjuksköterskors tjänstgöring och tillvaro. Vi ville också att namnet skulle ge positiva associationer, som lusten till yrket.

Vad vill ni veta?
? Vi vill ta reda på hur sjuksköterskor mår i sitt yrkesliv, både friskfaktorer och riskfaktorer. En viktig fråga är om utbildningen har gett rätt redskap för att hantera yrkeslivets påfrestningar.

Hur långt har ni kommit?
? Jag har besökt nästan alla sjuksköterskeprogram i landet, från Boden till Lund, och informerat och bjudit in samtliga studenter i termin två och sex att delta i studien. Jag har träffat nästan 4 500 studenter, pratat med dem och sett och hört hur de har det. Det är en omfattande enkät med komplicerade frågor som kräver att den presenteras. Men vi har bara fått positiva reaktioner och det är vi väldigt glada över. Vi hoppas och tror att många skickar in den. Det är viktigare att de kommer in än att det går snabbt.

Vad ska ni göra sedan?
? Vi hoppas kunna redovisa första delen i stora drag på vårdstämman i vår. Sedan kommer vi att följa studenterna från utbildningen ut i arbetslivet med en enkät per år i sex år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida