Hallå där!

...Lillemor Hallberg som utnämnts till professor för tredje gången på åtta år.

1 december 2003

Vem är du?
– Jag är från början sjuksköterska. Efter tio år på anestesi-operation på olika sjukhus vidareutbildade jag mig till vårdlärare på Göteborgs universitet. Samtidigt läste jag fristående kurser i psykologi, sociologi och psykosocialt arbetssätt. Efter cirka tio år som lärare började jag en forskarutbildning på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Jag disputerade 1992 (då var jag 50 år) och utnämndes till docent i psykologi 1995. Samma år blev jag också professor i folkhälsovetenskap samt forskningsledare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (nhv) i Göteborg; ett åttaårigt kontrakt med Nordiska ministerrådet.

Och sedan tog du psykologexamen?
– Ja, den var jag klar med 1999. Under min utbildning var jag lärare i forskningsmetodik för mina studentkamrater på psykologprogrammet samtidigt som jag läste tillsammans med dem i andra ämnen. Jag var alltså både lärare och student samtidigt.

Sedan blev du professor för andra gången?
– Det var 2000, i vårdvetenskap på Göteborgs universitet. Då var jag redan professor på nhv, så professuren på universitetet har jag varit tjänstledig från. I somras blev jag erbjuden att bli professor i vårdvetenskap på Högskolan i Halmstad och det erbjudandet nappade jag på efter moget övervägande, bland annat för att Högskolan i Halmstad är en spännande och dynamisk högskola med sitt tvärvetenskapliga arbetssätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida