Hallå där…

...Sandra Andersson från Karlskrona, den första student som blivit invald i någon av Vårdförbundets lokala avdelningsstyrelser.

Varför blev du invald i styrelsen?
? Det var valberedningen som ville ha en student med, nu när vi har blivit fullvärdiga medlemmar i förbundet.

Hur blev reaktionerna?
? Mina studentkamrater tyckte det var kul, men frågade samtidigt hur jag orkar. Reaktionen bland andra medlemmar var ännu mer positiv.

Varför ska en student engagera sig i det fackliga arbetet?
? Jag tycker det är viktigt. Själv har jag alltid gjort det, dels i det studentnätverk som Vårdförbundet byggt upp, dels som ordförande för sjuksköterskestudenterna här i Karlskrona.

Hur viktigt är det att ha med en ung person i styrelsearbetet?
? Som ung, jag är 24 år, har man en annan syn på styrelsearbetet och på framtiden. Eftersom vi inte har samma kunskaper och erfarenheter som de äldre tror jag att vi kan belysa olika frågor på ett sätt som vanliga medlemmar har lättare att förstå.

Har du annorlunda svårigheter än andra i styrelsen?
? Eftersom jag inte kan dra av tiden som arbetstid som andra förtroendevalda måste jag använda min fritid. Risken finns också att det kolliderar med studierna.

Vilka frågor vill du driva i styrelsen?
? Studentfrågor förstås! Men också
att på ett lätt sätt få medlemmar
att se och förstå vad Vårdförbundet arbetar med.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida