Hallå där..

Anna-Karin Eklund, som av de nordiska sjuksköterskorna i SSN nominerats till internationella sjuksköterskeorganisationen ICNs styrelse.

11 oktober 2004

Hur känns det att bli nominerad av ett enigt Norden?

– Jättespännande och kul. Dels att kunna delta i internationella diskussioner i en organisation som fungerar bra och där det finns möjligheter att påverka, dels möjligheten att få utveckla mig själv.

Varför har just du blivit nominerad?

– Norden brukar ha en representant i styrelsen och den nuvarande, Asta Möller från Island, avgår på kongressen i Taiwan nästa år. Jag sitter med i SSNs styrelse och har som vice ordförande i Vårdförbundet en lång erfarenhet av att arbeta med yrkesfrågor och fackliga frågor gemensamt på ett liknande sätt som ICN gör.

Är det början till en internationell karriär?

– Nej, men jag tycker att det är meningsfullt att delta i internationellt arbete och att Sverige har mycket att bidra med där. Vi lär av varandra och blir starkare när vi kan agera tillsammans i hela världens sjuksköterskors namn.

Fotnot: Den senaste svenskan i ICNs styrelse var Inger Ohlsson. Hon var bland annat vice ordförande fram till 1997 när hon lämnade styrelsen. Gerda Höjer, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, var ordförande i ICN 1947-53.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida