Hallå där…

...Raija Bergström, och grattis till att er lokala barnmorskeförening i Norrbotten fyller 100 år!

– Tackar, tackar, jag läser just en skildring av hur de hade det på den tiden. Det var många mil på skidor, till fots eller i en liten roddbåt, inte sällan i mörker och storm för att ofta ändå komma för sent.

Vet du hur föreningen startade?

– Det var 1905 i Luleå. Den första ordföranden hette fru Nordberg. Med provinsialläkaren Georg Doverties hjälp startade föreningen med hopsamlade medel Norrbottens läns barnmorskors egen sjukkassa. Senare bildades en förening till för länets södra del. De slogs ihop 1922.

Hur många är ni i dag och vad gör ni?

– Just nu är vi 215 medlemmar. Gällivare, Luleå, Piteå, Kalix och Kiruna har representanter i styrelsen. Vi verkar för att främja forskning och professionell utveckling. En gång per år har vi ett större arrangemang. I år handlade det om graviditet och alkohol med forskarbesök från Stockholm.

Och hur firar ni era 100 år?

– Med eget temanummer i vår yrkestidning Jordemodern. Och så ska vi ha en festdag med inbjudna celebriteter från södra Sverige, landstinget och länet. Det gäller att sätta Norrbotten på kartan!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida