Hallå där…

...Birgitta Engström, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening som har startat tidningen Omvårdnadsmagasinet.

12 januari 2004

Grattis! Hur känns det?

-Det är jätteroligt att vi efter lång utredning och planering nu kommit ut med det första numret.

Kommer Omvårdnadsmagasinet och Vårdfacket att bli konkurrenter nu?

-Absolut inte. Vi kommer att komplettera varandra. Det finns så mycket kunskap som måste spridas på ett lättbegripligt sätt till alla sjuksköterskor som är verksamma i vården att det räcker för båda.

Var det här ett önskemål från medlemmarna?

-Ja. För tre år sedan hade vi en motion till vårt fullmäktige om att starta en tidning. Ganska snart efter det att den gamla tidningen Sjuksköterskan lades ner 1989 upptäckte vi att det inte fanns något forum för att sprida information om vad som fanns inom SSF. Vi startade då SSF-nytt. Den fick efter hand en föreningskaraktär och därför kom önskemålet om något mer.

Vad vill ni erbjuda medlemmarna?

-Ny och färsk kunskap. I det första numret presenterar vi till exempel ett par avhandlingar som lagts fram under 2003. Det är ypperligt, våra medlemmar kan säga att »det där har jag nytta av i mitt arbete«. Vi kommer att göra en tidning med bredd, däremot inga temanummer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida