Håller din uppsats måttet?

Håller din uppsats måttet?
Nu granskas uppsatser för att mäta utbildningars resultat. Foto: Istockphoto

Examensarbeten är i fokus när kvaliteten på sjuksköterskeutbildningarna granskas.??

2 januari 2014

Många sjuksköterske­studenter kämpar hårt med sina examensarbeten. Fortfarande finns det ett visst motstånd mot att skriva uppsats i stället för att träna praktiska moment. Men nu har de självständiga arbetena fått en extra viktig roll i granskningen av sjuksköterskeutbildningarnas kvalitet.?

Under början av året ska Universitetskanslers­ämbetet släppa resultatet av en omfattande granskning. 25 sjuksköterskeutbildningar har undersökts under hösten och för första gången har fokus varit på studenternas resultat, i stället för på lärosätenas förutsättningar att bedriva en bra utbildning.??

Universitets­kanslers­ämbetet har undersökt hur väl studenterna lever upp till examensmålen i högskoleförordningen. Till exempel ska studenterna ha kunskap om teorier och begrepp som utgör vetenskaplig grund för yrkesområdet, berättar Gun Eriksson, utredare på Universitetskanslers­ämbetet.?

En viktig del i analys­underlaget är studenternas examensarbeten. Dessutom har det gjorts intervjuer med studenter och lärare. Lärosätena har även fått göra egna värderingar där de själva ska redovisa, analysera och värdera sina elevers resultat.??

Analysen är inte färdig men Britt-Marie Ternestedt, professor på Ersta Sköndal högskola och ordförande för bedömargruppen, tycker sig se en positiv utveckling i hur utbildningarna lyckas balansera teori och praktik.?

— Utan att föregripa resultaten kan jag säga att det hänt mycket när det gäller akademiseringen av utbildningen och studenternas arbeten. Det är glädjande eftersom det rör ett yrke som kräver vetenskapligt tänkande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida