Hallucinationer vanliga hos demensfria äldre

9 augusti 2004

Var tionde demensfri 85-åring har hallucinationer och vanföreställningar. Dessa personer klarar sin dagliga livsföring sämre. Kvinnor med hallucinationer har ökad dödlighet.

I en studie följdes 392 personer i 20 år från det år de fyllde 70. Data från 85-årsundersökningen läggs fram i en avhandling av specialistläkaren Svante Östling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

En del av de demensfria 85-åringarna undersöktes med datortomograf. Bland dem som hade hallucinationer och vanföreställningar var det tre gånger så vanligt med förkalkningar i den del av hjärnan som förknippas med psykotiska symtom än hos dem utan hallucinationer, enligt ett pressmeddelande från akademin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida