Hälsa

Tomas Faresjö & Ingemar Åkerlind (red)Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Frågor om liv, hälsa och etik i tvärvetenskaplig belysningStudentlitteratur 2005isbn 91-44-02797-4

3 mars 2006

Vem eller vad bestämmer om jag är frisk eller sjuk? Man kan vara kroniskt sjuk men ändå njuta av sin vardag, på samma sätt som den som trots ett fysiskt handikapp känner sig frisk och stark. Frågan är hur man definierar själva begreppet att ha hälsan och hur man mäter livskvalitet. Bäst är naturligtvis när både den fysiska och psykiska prestationen är på topp, men det finns mycket mellan allt och ingenting. Frågorna som boken besvarar har formulerats av studenter i den integrerade introduktionskursen Hälsa-etik-lärande i Linköping. De är ställda till en tvärvetenskaplig resurspanel bestående av lärare och forskare vid universitetet. Många intressanta frågeställningar tas upp, som varför det finns klasskillnader i hälsa och vilken roll empatin har för etiken. För att kunna förutse vilka folksjukdomar som kommer att drabba oss i framtiden, menar man här att vi bör lära av vår historiska hälsoutveckling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida