Hälsa

5 juni 2000

Författare Kjell Kallenberg och Gerry Larsson
Titel Människans hälsa – livsåskådning och personlighet
230 sidor
Förlag Natur och Kultur 2000
Cirkapris 310 kronor
ISBN 91-27-07851-5

Intresset för hälsa är stort bland både kvinnor och män. Det ligger i tiden att intressera sig för sin hälsa, och snart sagt varje tidning ger ut särskilda hälsobilagor.

Författarna till denna bok talar om hälsa både ur ett historiskt samhällsperspektiv och ur individens perspektiv, med tyngdpunkt på det senare. De anser att det inte bara är arv, miljö och livsstil som avgör om vi ska behålla vår hälsa. Sättet att se på livet, beroende på vår personlighet, livsåskådning och förmåga att hantera känslor och vardagssituationer, spelar en stor roll för hur vi upplever hälsa. Många människor mår därför bra även om de inte är alldeles friska.

Den israeliske sociologen Aaron Antonovskys begrepp »känsla av sammanhang« får stort utrymme i boken. Han har ägnat sin forskning åt frågor om varför vissa människor håller sig friska och klarar svåra livssituationer bättre än andra. Han har kommit fram till att det mycket handlar om att känna sig delaktig i vad som sker och inte se sig själv som en utanförstående betraktare, utan möjlighet till påverkan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida