Hälsan i centrum

6 november 2000

VÄSTMANLAND. Över 200 politiker, tjänstemän och medlemmar i Vårdförbundet deltog i temadagen »Hälsa allas angelägenhet« som Vårdförbundets lokala avdelning i Västmanland genomförde den 10 oktober. En rad föreläsare deltog, bland andra barnmorskorna Gun Sävhammar, Inger Paris och Elisabeth Häggström-Nordin, barnsjuksköterskan Kerstin Dahl-Hjulström, docenten Henny Ohlsson samt Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida