Hälsobibliotek ska göra det lättare att hitta viktig kunskap

Hälsobibliotek ska göra det lättare att hitta viktig kunskap
Att leta kunskap på nätet tar ofta lång tid, ett webbaserat hälsobibliotek skulle underlätta. Arkivbild: Istockphoto

SBU har fått regeringens uppdrag att förbereda inrättandet av ett webbaserat nationellt hälsobibliotek. Det ska göra vetenskapliga kunskapskällor mer tillgängliga för hälso- och sjukvården.

Att ha tillgång till vetenskapligt grundad kunskap är viktigt för vården. Men som det fungerar i dag tar sökandet ofta mycket tid. Nu har SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, fått i uppdrag att göra en förstudie där vissa knäckfrågor om bland annat innehåll och användbarhet ska analyseras innan man tar ställning till hur en svensk tjänst skulle kunna se ut.

– Meningen är att ett hälsobibliotek på webben ska göra det enklare för fler personer att skaffa sig en snabb överblick av relevant facklitteratur och viktiga beslutsstöd, att sovra efter sina egna behov och slippa söka på många olika ställen, säger Ragnar Levi, informationschef på SBU och projektledare för SBU:s förstudie om ett hälsobibliotek.

Till nytta för Vårdförbundets medlemmar

SBU ska analysera förutsättningarna för ett hälsobibliotek i Sverige, till exempel vilket behov som finns av att göra vetenskapliga kunskapskällor och beslutsstöd mer tillgängliga och samlat sökbara för hälso- och sjukvårdspersonal.

– Hit hör många av Vårdförbundets medlemmar, det är oerhört viktiga grupper som ofta hamnar i situationer där kunskapsstöd kan vara till nytta som ett av många arbetsverktyg, säger Ragnar Levi.

Han påpekar också att eftersom det är viktigt att dra lärdom av de erfarenheter som finns av liknande webbtjänster på andra håll så kommer SBU att ha en dialog med viktiga aktörer, både i Sverige och utomlands.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida