Hälsoekonomi

7 september 1998

Författare Håkan Brodin, Agneta Andersson
Titel Hälsoekonomins grunder
195 sidor
Förlag Studentlitteratur 1998.
Cirkapris 312 kronor
ISBN 91-44-00173-8

Frågor som: ”Vad får vi ut av våra resurser?” och ”Sysslar vi med rätt saker?” är inte så vanliga som de borde vara i svensk sjukvård, säger författarna som båda är hälsoekonomer. Därför har de skrivit en lärobok som fokuserar på vårdens målsättning, där de ser vården ur ett konsumentperspektiv. De riktar sig till studenter vid vårdhögskolor och farmaceutisk fakultet och till ”första linjens chefer” i sjukvården. Omvandlingen av den svenska sjukvården från att vara byråkratiskt styrd till att bli mer målsättningsstyrd kräver ökade ekonomiska kunskaper hos de vårdanställda, menar författarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida