Hälsoprofessor tar mamma till hjälp

Beskrivningen av den egna släktens liv och hälsa hjälper professor Hans Rosling att förstå världen i dag. När hans mor Britta föddes 1921 var Sveriges hälsa i nivå med dagens Egypten.

10 juni 2003

En utblick i världen fick Vårdstämmans deltagare av Hans Rosling, professor vid Karolinska institutets, ki, avdelning för internationell hälsa. På ki har de tvingats konstatera att de behöver världen mer än vad världen behöver dem.

? Det satt hårt inne att komma fram till det, sa han självironiskt.

Hans Rosling sa att det inte går att prestera god svensk forskning utan samarbete på jämbördig nivå med andra länders universitet. Och då menade han även länder som vi är vana vid att kalla tredje världen. Ett perspektiv han tycker är märkligt med tanke på att västvärldens invånare bara utgör en femtedel av hela världens befolkning.

? Det är vi och vår livsstil som är exceptionell i dag, inte övriga världens.

Inte någonstans i världen är det säkrare att föda barn än i dagens Sverige, berättade Hans Rosling. Tre barn av 1 000 dör före skolåldern och knappast någon kvinna dör under förlossningen. För att sätta vårt lands historiska hälsoutveckling i relation till världens berättade han så historien om sin egen släkt, och började med mormor Agnes.

Flest 80-åringar med höftprotes
Agnes Johansson föddes 1891 då Sverige var ett fattigt land med en hög barnadödlighet i nivå med Indien i dag. Ett land som för övrigt införde legal abort ett år tidigare än Sverige, berättade Hans Rosling. Sedan presenterade han sin mor, Britta Rosling född 1921, med orden: »Det finns inget land i världen som har så många 80-åringar med höftprotes som Sverige.«

Britta berättade att det stora hälsohotet under hennes barndom var tuberkulos. Hennes mor blev sjuk och vården på sanatoriet skulle betalas efter inkomst. En fattigvårdsnämnd betalade för de allra fattigaste. En skam förstås, liksom de mjölkpoletter som delades ut varje dag hos dispensären. Men hellre skäms man än står utan.

Två barn optimalt
När Britta föddes var Sveriges hälsa i nivå med dagens Egypten. När Hans Rosling själv föddes, 1948, var den i nivå med dagens Mexico, och när dottern Anna kom, 1974, var nivån jämförbar med Sydkorea i dag.

? Förhoppningen är att våra barnbarn ska födas i ett land som står i nivå med dagens Japan, sa han.

En investering i hälsa är en förutsättning för ländernas utveckling och målet med utveckling är att föräldrar ska slippa att begrava sina barn, konstaterade Hans Rosling. Så slog han fast vad som är det optimala för mänsklighetens utveckling.

? Tvåbarnsfamiljer där båda barnen överlever, det är optimalt ? med fler barn blir vi för många.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida