Hälsoprojekt för travellers

5 november 2001

»Primary health care for travellers project« startade officiellt i oktober 1994. Det drivs i samarbete med Pavee point, en frivilligorganisation som funnits i Dublin sen 1983 och som tillvaratar travellers intressen och hälsomyndigheten i norra Dublin med assistans från Trinity college (department of community health and general practice).

En styrgrupp bestående av representanter från hälsomyndigheten, Pavee point, Trinity college och två av hälsoarbetarna möts regelbundet och har det övergripande ansvaret för projektet. Sedan 1995 är en sjuksköterska knuten till hälsoprojektet.

Huvudsyften:
* Skapa en modell för bättre tillgång till hälsovård
* Utbilda kvinnor i travellergruppen i basal hälsovård
* Skapa en dialog mellan den offentliga hälsovården och travellersgruppen
* Belysa hälsobrister bland travellers och arbeta för större jämlikhet i den befintliga hälsovården

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida