Hälsosamt arbetsliv i kommunerna

Hälsosamt arbetsliv i kommunerna

Just nu pågår det stora projektet att föra över hemsjukvården till kommunal regi. Frågan är hur förberedda kommunerna är på vad det innebär för deras ansvar som arbetsgivare.

6 februari 2013

Hur ska villkoren se ut för att vi som arbetar inom vården ska kunna utföra vårt arbete på bästa, säkraste sätt och samtidigt ha energi och hälsa för att bidra med vår kunskap ett helt arbetsliv? En viktig ingrediens är hur arbetet organiseras och vilka arbetstidsmodeller som används.?

Kommunerna står i dag för ungefär hälften av all vård. Och mer ska det bli. Mellan 2013 och 2015 ska all hemsjukvård överföras till kommunal regi. Vi har redan många medlemmar som är anställda inom kommunerna som gör en stor andel ensamarbete, inte minst på kvällar, nätter och helger. Många sjuksköterskor bär ensamma ett mycket stort ansvar på äldre- och demensboenden runt om i kommunerna. ??

Att arbeta mycket ensam, att under en längre tid själv bära ett stort ansvar för många personers hälsa och välbefinnande, att jobba många nätter i sträck eller långa arbetspass utan återhämtning och vila. Det är alla faktorer som sliter på den egna hälsan. ?

Aktuell forskning visar att många nyblivna sjuksköterskor beskriver sin första tid i yrket som en ”reality shock”. Det är svårt att förbereda sig på den stress och det ansvar det innebär att vara sjuksköterska. Det visar bland annat Lust-studien som har följt sjuksköterskor från utbildningstiden och några år in i yrket.??

Enligt Arbetsmiljöverket är sjuksköterskor den yrkesgrupp som drabbas mest av arbetsrelaterad ohälsa. Många orkar inte arbeta heltid. De anger livspusslet, möjlighet till återhämtning och socialt liv som skäl för att gå ner i arbetstid. ?

Hälsosamma arbetstider är en förutsättning för ett hållbart yrkesliv, säker vård för patienten och bra resursanvändning för samhället. När kommunerna nu blir allt större arbetsgivare inom vården behöver de skapa förutsättningar för en god och säker vård, året runt, dygnet runt. Då är inte minst våra medlemmars villkor en avgörande fråga. ?

Många av de arbetstidsavtal som tillämpas i vården är från 1970-talet. Här har kommunerna en möjlighet att visa att man satsar på att utveckla och anpassa arbetsvillkoren till den kunskapsintensiva vård vi har i dag.

Ur min agenda februari 2012

februari

  • 5 Deltar vid avdelning Östergötlands årsmöte
  • 6 Deltar vid Dagens Medicins frukostseminarium om patientmakt
  • 7 Deltar vid Nationellt samverkansorgan för sjuksköterskeutbildning
  • 11-17 Semester
  • 18 Möte med Svensk sjuksköterskeförenings presidium
  • 19-20 Förbundsstyrelsen sammanträder
  • 20-22 Ledarskapsutbildning med hela förbundsstyrelsen
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida