Han lär sjuksköterskor tänka somsoldater

Han lär sjuksköterskor tänka somsoldater
Johan Wahlgrenvid vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg. Foto: Conchi Gonzalez Lönneryd

Allt oftare måste svenska sjuksköterskor i Afghanistan hantera vapen och delta i strider.

6 april 2011

”Olidligt varmt, torrt, dammigt”. Johan Wahlgren, utbildare och rekryterare på Försvarsmedicincentrum i Göteborg, beskriver arbetsmiljön sommartid i Afghanistan, där Sverige har sin största pågående militära insats. Kontrasten till den fuktiga kylan som vilar över Göteborgs garnison kan knappast vara större. Men här pågår utbildning för en ny grupp sjuksköterskor och läkare som ska till Afghanistan i april.?

Johan Wahlgren har själv varit där och jobbat som iva-sjuksköterska. Det var hans fjärde internationella uppdrag. Däremellan har han utbildat sig till och arbetat som barn- och intensivvårdssjuksköterska i Sverige och Norge, ett jobb som har många likheter med att vara sjukvårdare i militären, berättar han.?

— Du får ofta improvisera och anpassa dig till olika situationer, precis som i barnsjukvården.?

Men självkart är skillnaderna stora.?

— Även om du är en väldigt duktig sjuksköterska finns det tillfällen då du som militäranställd inte ska göra någonting, det kan vara för farligt.??

Sedan den svenska insatsen i Afghanistan börjat stötta och samarbeta mer med lokal militär och polis har riskerna ökat för soldaterna. Sjukvårdspersonalen har kommit närmare striderna. Varje vecka görs operationer och akuta utryckningar till byar och otillgängliga områden där attackerna från beväpnade motståndsgrupper har ökat. Sjuksköterskorna följer med till fots eller i sjukvårdsfordon och utsätts liksom övriga soldater allt oftare för beskjutning och hemgjorda vägbomber. ?

En del av den förberedande utbildningen i Göteborg, som Johan Wahlgren undervisar i, handlar om att lära sjukvårdspersonalen att prioritera rätt i farliga situationer. Sjuksköterskor, som i första hand är inställda på att hjälpa sårade, kan behöva lyfta sitt vapen i ett första skede om situationen kräver det.??

Sjukvårdspersonalen får lära sig att agera enligt en särskild handlingskedja. Ju längre från striderna de kommer, desto mer avancerat ska det medicinska omhänder­tagandet bli.?

— När ska jag lägga någon i framstupa sidoläge? När ska jag göra en bedömning av patienten? När ska jag bara ta skydd eller besvara elden? Trots att ens sjuksköterskeådra kanske säger något annat ska alltid säkerheten gå först.?

Med ett rött kors på armen får sjuksköterskor enligt krigets lagar bara använda sitt vapen för att skydda sig själva, sin utrustning och sina patienter. I första hand ska sjukvårdspersonal söka skydd. Men när många fordon färdas i en lång konvoj och det sker en attack kan det i tumultet vara svårt att bedöma vem som blir attackerad och varifrån attacken kommer, berättar Johan Wahlgren.?

— Då är det en form av skydd att alla som har vapen skjuter.??

Hittills har fem svenska soldater dött och nio skadats svårt i strider i Afghanistan. Ingen av de drabbade har varit sjuksköterskor. Dödsfallen och skadorna har gjort att den svenska insatsen prioriterat sjukvård högre, berättar Johan Wahlgren. Stabsläkaren har fått mer gehör, ytterligare en person med ansvar för att planera sjukvårdsinsatser anställdes till staben förra året och under våren får den svenska insatsen två helikoptrar bemannade med sjuksköterskor och läkare. ?

Säkerhetstänkandet i Afghanistan är högt, säger Johan Wahlgren. Men det skulle kunna förbättras ytterligare om den medicinska personalen fick en mer omfattande soldatutbildning.?

— Det är min personliga åsikt, att sjuksköterskor och läkare skulle behöva öva mer och lära sig mer om stridsteknik och hur man handskas med vapen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida