Han vill se färre sövda barn

Han vill se färre sövda barn
Lekfullt och lugnande. Så hoppas Niklas Arkberg att appen ska fungera för barn som ska genomgå en MR-undersökning.

Röntgensjuksköterskan Niklas Arkberg var med och utvecklade Sveriges första mobilapp som förbereder barn inför MR. Förhoppningen är att narkos inte ska behövas lika ofta i framtiden.

8 september 2020

Niklas Arkberg har jobbat på röntgenkliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping i över 20 år. Med tiden har han allt mer kommit att inrikta sig på magnetkameran, MR, där han drivit en del projekt.

2018 var han på Europas största röntgenkongress, ECR, i Wien. En dag föreläste två danska röntgensjuksköterskor från Odense Universitetshospital om hur de tillsammans med ett företag hade utvecklat en mobilapp som genom animeringar och lekfullt lärande förberedde barn i åldrarna 4—11 år, och även deras föräldrar, inför en MR-undersökning.

Den danska appen hade följts upp i en studie och visade att på knappt ett år hade andelen barn som fick generell anestesi inför en undersökning minskat från 45 till 8 procent.

Appen, som heter ”HC And — MR”, är enligt Niklas Arkberg den första i sitt slag i Sverige.

Niklas Arkberg kom att tänka på hur det såg ut i Östergötland, där det är ganska vanligt att barn sövs inför en MR-undersökning.

— Många remittenter vill ha det så eftersom barnet behöver vara blickstilla i upp emot en timme, vilket är svårt, särskilt om du har en intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning. Jag såg potentialen i appen, dels för att få ner antalet narkoser, dels som ett sätt att få ut bra och lugnande information, säger Niklas Arkberg.

Väl tillbaka i Sverige gjorde han en jämförelse mellan appen och det informationsstöd som då fanns tillgängligt, en video på 1177 Vårdguiden. De tio barn med föräldrar som deltog tyckte att appen var bättre, trots att den var på danska. Det stärkte Niklas Arkberg tillräckligt mycket för att inleda ett samarbete med utvecklarna och ta fram en svenskspråkig version.

Översättningsarbetet bekostades av de tre röntgenklinikerna i Region Östergötland, och arbetet slutfördes i höstas. Appen, som heter ”HC And — MR”, är enligt Niklas Arkberg den första i sitt slag i Sverige och finns tillgänglig gratis på Appstore och Google play.

— I samband med kallelse uppmanar vi barnen och deras föräldrar att använda appen. På grund av corona har vi inte utvärderat och följt upp effekterna. Men redan nu har det gjorts flera undersökningar utan narkos tack vare appen. En fördel med MR är att det inte är någon strålning, det går att pröva utan narkos först och sedan backa om det blir problem, säger Niklas Arkberg.

Hans förhoppning är att ”HC And — MR” ska användas av fler röntgenkliniker runt om i landet. Nästa steg för egen del blir att få ut information om appen till barnklinikerna i länet.

— Dessutom finns det danska versioner för bland annat datortomografi och skelettundersökningar, som jag tror också kan vara intressanta och givande för röntgenavdelningar i framtiden, säger Niklas Arkberg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida