Handbok i vård

13 maj 2002

Inför sommaren lägger Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet ut en gemensam handbok för hälso- och sjukvård på hälsoportalen Infomedicas hemsida. Handboken är gratis och ska uppdateras kontinuerligt.  Nätupplagan är en revidering och utvidgning av den tryckta upplaga som publicerades 1994. Avsnitten tar upp såväl praktiska vårdmetoder som förhållningssätt till patienter och närstående.

Alla avsnitt är skrivna av sakkunniga inom vård och omsorg inom kommuner och landsting. Adressen till Infomedica är www.infomedica.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida