Handdator ger trygghet

Handdator ger trygghet
Med handdatorn är det lätt att hitta guidelines och nödvändig information. Den kan också användas för att till exempel ta en bild på ett bensår och skicka för bedömning. Foto: Colourbox

Med en handdator på fickan kan sjuksköterskan ha tillgång till all den information hon behöver även hemma hos patienten, och därmed spara både tid och steg.

6 februari 2013

När sjuksköterskor i arbete och sjuk­sköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning använde en handdator, tyckte de flesta att den var ett stöd i arbetet. De behövde inte springa efter information, den fanns alltid i fickan och kunde även användas för anteckningar och planering. Den bidrog också till trygghet och sparade tid och steg. Patientmötet kunde bli mer helt, säger sjuksköterskan och adjunkten bakom avhandlingen, Pauline Johansson.

Med handdatorn är det lätt att hitta guide­lines och ta fram nödvändig information, till exempel om vad man ska tänka på när man sätter en subkutan venport, port-a-cath, eller söka information tillsammans med patienten. Den kan också användas till att ta en bild på bensåret för att skicka till läkaren för bedömning. I vårdsammanhang är hand­datorn mer en informationskälla än en telefon, men det kan även vara bra att ringa med den när man behöver konsultera någon.?

— Den gör det möjligt att kontrollera patientens läkemedelsintag, så att det inte blir fel, det är lätt att testa i datorn. Man kan också göra en läkemedelsgenomgång som kan leda till bättre läkemedelsanvändning och därmed ett bättre mående, säger Pauline Johansson.

Även om mycket är positivt med handdatorn finns risken att någon obehörig kommer åt till exempel information om patientens läkemedel eller andra data. Precis som sjukhusens och vårdcentralernas datorer måste därför inloggningen vara säker.?

— Handdatorn är betydligt säkrare än när vi som sjuksköterskor i hemsjukvården för tio år sedan bar information om våra patienter i ryggsäcken.

Trots positiva resultat används inte hand­datorn särskilt mycket. ?

— Beslutsfattare måste ta till sig att handdator är ett användbart verktyg i vården, och sjuksköterskor och utvecklare måste tillsammans arbeta med att skapa ett handdatorstöd som är anpassat för denna yrkesgrupp, säger Pauline Johansson.

Tekniken som användes i studierna, hand-dator, användsi allmänhet intelängre, den harersatts av smartatelefoner somger ännu störremöjligheter. Men oavsett typ måsteden vara stöttåligoch lätt att göraren.

Fakta

Avhandlingen kan beställas från lupress@lnu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida