Handledning ger bättre vård

7 oktober 2005

Sjuksköterskor som får handledning fattar bättre beslut, som gynnar patienterna, andra medarbetare och inte minst dem själva. Det visar Ingela Berggren i en doktorsavhandling, som hon lagt fram vid Institutt for sykepleievitenskap og helsefag vid universitetet i Oslo.

Ingela Berggren är till vardags universitetsadjunkt vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla, HTU, där hon mest undervisar i etik och palliativ vård. Hon framhåller den norska sjukvården som ett efterföljansvärt exempel. Där ingår handledning som en naturlig del i vårdvardagen.

– Vi försöker se till att HTU-studenterna får handledning under sin verksamhetsförlagda utbildning så att de naturligt efterfrågar det ute på sina arbetsplatser efter examen, säger Ingela Berggren.

www.htu.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida