»Handlingsplanen saknar visioner«

7 augusti 2000

Vårdförbundet har hela tiden funnits med i regeringens arbete med att ta fram den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården och har under arbetets gång fått möjlighet att lägga fram synpunkter. Socialminister Lars Engqvist sa på presskonferensen när handlingsplanen presenterades att Vårdförbundet varit överens med regeringen om innehållet, frånsett en liten detalj. Han sa sig vara förvånad över att Eva Fernvall framfört kritik i en debattartikel i Dagens Nyheter samma dag som planen presenterades.

– Vi har fört fram vår kritik hela tiden, men det har varit svårt att nå fram. Lars Engqvist har inte velat lyssna på det vi sagt, kommenterar Eva Fernvall.

– Handlingsplanen bygger på gamla traditioner och att lappa och laga det som redan finns. Det saknas djupa analyser
och nytänkande, säger hon.

Eva Fernvall säger att det inte är något nytt med idén om en allmänläkare som fast läkarkontakt och som fungerar som grindvakt gentemot övriga vården – det finns redan i dag i hälso- och sjukvårdslagen.

– Jag förstår inte heller hur man ska klara det. Bristen på allmänläkare är stor och även om man utbildar 170 nya varje år dröjer det över tio år innan bristen är avklarad. Det är en lång väntan och frågan är om det accepteras av patienterna som i dag är mer medvetna och ställer högre krav.

Hon anser också att förlaget till handlingsplan även är traditionellt när det gäller synen på olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

– Den starka koncentrationen på läkare innebär att det blir svårare att riva de revir som finns i dag och få till stånd det lagarbete mellan olika grupper som behövs för att utveckla verksamheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida