Här är de första kulturtolkarna

Här är de första kulturtolkarna
Kulturtolkarna Mona Omar, Ronask Koteli, Khadra Mahmud och Hala Kalioundji. Foto: VG Region

Tolkar med mångkulturell kunskap har anställts ?vid kvinnokliniken i NU-sjukvården. De gör patienter ?mer delaktiga och trygga.

9 januari 2018

Kvinnokliniken i NU-sjukvården är först i landet med att ha egna tolkar anställda. De fyra hjälper till med att översätta men ska med sin erfarenhet och kunskap också kunna överbrygga kulturskillnader mellan patienter och personal. Därför kallas de kulturtolkar. Alla är utbildade undersköterskor och pratar förutom svenska även arabiska eller somaliska.??

Genom att förbereda patienterna, förklara hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar och ta reda på vilka behov patienterna har så skapas större trygghet i mötet med vården och delaktigheten ökar.?

När kulturtolkarna är med får personalen ofta mer utförliga svar på sina frågor och därmed en rikare bild av patienternas symtom. Då blir det lättare att ställa en bra diagnos, vilket ger bättre vård. ?

Tolkarna har nu arbetat i över en månad och finns på plats dagligen mellan 8.15 och 17.30 då behovet är som störst. Både personal och patienter har uppskattat satsningen. ?

— Det har bara varit positiva reaktioner, både från patienter och från personal. Patienterna kan ställa frågor som de annars kanske inte hade haft möjlighet till och blir mer medvetna i sin egen vård. Det bidrar till personcentrerad vård, säger barnmorskan Elizabeth Franklin.??

Det är hon som drivit på för att få in kulturtolkar i NU-sjukvården, som består av Norra Älvsborgs länssjukhus NÄL i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Hon fick idén när hon skrev sin magisteruppsats och gjorde en observationsstudie på Maltas akutsjukhus, som arbetar med kulturtolkar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida