Här är vår (l)önskelista inför 2011

Ledare. Medlemmar i Vårdförbundet bidrar varje dag till en kvalificerad och säker vård, men vår kunskap är felvärderad. Det visar sig tydligt i de löner vi har.

Det är dags att vårdens arbetsgivare börjar betrakta vår lön som en investering för att verksamheten ska kunna tillgodogöra sig den bästa kunskapen. Man måste se lönesättningen som ett verktyg för utveckling och för att uppnå de bästa resultaten. På så sätt skapas också utrymme för en bättre ekonomi. Det som vården tjänar på vår insats måste i större utsträckning användas till att förändra värderingen av vår kunskap. ??

Det måste bli ett slut på att vi som arbetar inom traditionellt kvinnodominerade professioner sällan uppnår en lön som gör vår akademiska utbildning till en ekonomisk vinst för oss själva. Relationen mellan våra löner och löner för yrken inom andra sektorer av samhället måste förändras. ?

Den kunskap som Vårdförbundets professioner bidrar med i vården är felvärderad. För att det ska bli ändring på det måste också lönerelationen gentemot andra yrkesgrupper i vården förändras.?

Vården har ett stort behov av specialistkunskap, men i dag finns inga incitament för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning. Det tar i genomsnitt 19 år innan specialistutbildningen lönar sig ekonomiskt. Värdering och lönesättning ska följa den ökade kunskap som åstadkoms genom utbildning och erfarenhet.

Inom landsting, regioner och kommuner måste politikerna ta sitt ansvar som arbetsgivare och använda sin makt för att påverka lönebildningen och att förändra de strukturer som är cementerade inom vården. ?

Till sist, en önskan om hälsosamma arbetstider: De avtal som finns om arbetstidens förläggning behöver anpassas för att passa vårdens verksamhet, samtidigt som de tar hänsyn till medarbetarnas hälsa. Min förhoppning är att Sveriges kommuner och landsting vill ta ledningen och visa sitt ansvar i denna fråga. ??

Om vi får använda vår kunskap fullt ut blir vården bättre, säkrare och billigare. Vårdens arbetsgivare måste ta ansvar för den kunskapsförsörjning som behövs för en säker vård av högsta kvalitet. Verksamheten måste också organiseras på ett sätt som gör att kunskapen verkligen används på bästa sätt. I det ingår att sätta ett realistiskt värde på den kunskap och specialistkunskap som medlemmar i Vårdförbundet bidrar med.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida