Digitalt

Här får kroniskt sjuka svar om coronaoro

Här får kroniskt sjuka svar om coronaoro
Under karantänen når 72-åriga Björn Bragée sina patienter digitalt. Smärtläkaren är också känd från TV-programmet ”Arga doktorn” som sändes i SVT 2013.

Många av smärtläkaren Björn Bragées patienter med kroniska sjukdomar är extra oroliga för att bli smittade av covid-19. Nu svarar han på deras frågor i seminareform på webben.

Rädslan för att drabbas av covid-19 och bli allvarligt sjuk är stor hos personer med ME och andra kroniska sjukdomar som påverkar immunförsvaret. Samtidigt kan det vara svårt att nå sin behandlade läkare när vården är hårt pressad. Det säger läkaren Björn Bragée som driver en egen mottagning i Stockholm för patienter med bland annat svår smärta, utmattning och ME/CFS.

Björn Bragée sitter själv i karantän – som 72-åring tillhör han en riskgrupp och följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla sig inne under coronapandemin. Arbetet sköter han från biblioteket i hemmet.

Svarar på frågor i chatten

Patienterna möter han på nätet, ofta flera hundra åt gången, i webbsända seminarium, så kallade webbinarium. Förra veckan loggade över 900 personer in för att lära sig mer om corona, smärta, utmattning och ME/CFS. Under det timmeslånga seminariet svarade Björn Bragée på drygt 180 frågor i chatten.

Webbinarierna vänder sig framför allt till personer med ME/CFS, men det är öppet för vem som helst att logga in.

– De som har ME är oroliga att de tillhör en riskgrupp när det gäller covid-19. Men då kan jag lugna dem och säga att det är de inte. Det finns inga data som tyder på att de har högre risk att hamna i respirator än andra. Däremot kan de bli sämre i sin grundsjukdom, som alltid efter en genomgången infektion, säger Björn Bragée.

Björn Bragée. Foto Jannis Pollitidis.

Varje vecka läggs ett till två nya webbinarier upp som det går att anmäla sig till, men för att skydda integriteten på de som ställer frågor i chatten ligger inte seminarierna kvar efteråt.

Får kritik

Björn Bragée påpekar att sjukdomen sedan tidigare inskränker många av patienternas vardag och de lever ofta isolerat, vilket i sig minskar risken att insjukna i corona.

En annan viktig uppgift är att bemöta felaktiga råd som cirkulerar kring behandlingar menar Björn Bragée,

– Patienterna får ju höra allt möjligt – som att inta kolloidalt silver eller skyhöga doser c-vitamin – trots att det saknas evidens. Min uppgift är inte att stryka medhårs här, utan att informera om det som man verkligen vet fungerar. Men det är klart att jag får en hel del kritik för det.

Läs mer: Hon fick ME mitt i livet

Moraliskt ansvar

Under coronapandemin är det nästan som inga andra sjukdomar existerar, menar Björn Bragée.

– Det är som all annan vård inte är viktig och så är det inte, vi har ju ett moraliskt ansvar här. Vi får inte överge de här patienterna, säger han.

Mer om ME

  • Myalgisk encefalomyelit kallas också kroniskt trötthetssyndrom eller post-viral trötthet och förkortas ME/CFS. Det är en neurologisk multisystemsjukdom som bland annat påverkar energiproduktionen i cellerna, immunförsvaret och som ger en svag inflammation i hjärnan.

  • Det är vanligt med många olika symtom, förutom stor trötthet och influensaliknande symtom även smärta och ljud- och ljuskänslighet. Kardinalsymtomet PEM (post extertional malaise) innebär att symtomen förvärras under minst 24 timmar efter ansträngning.

  • Det saknas nationella riktlinjer för vården. Behandlingen är inriktad på patientens symtom och funktionsnivå. Fokus ligger på individanpassade råd kring diet och att anpassa den fysiska aktiviteten, symtombehandling med läkemedel och icke-farmakologiska metoder.

  • Omkring 10 000 svenskar har fått diagnosen, men mörkertalet är stort och kan vara upp mot 40 000.

Källa: Jonas Bergquist och Riksförbundet för ME-patienter

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida