Här finns bästa praktiken

Här finns bästa praktiken
Vårdförbundets studentmedlemmar är överlag väldigt nöjda med den verksamhetsförlagda utbildningen. Illustration: Getty images

Blivande sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har rankat sin vfu. Mittuniversitetet toppar, tätt följt av högskolorna i Halmstad och Blekinge.

31 juli 2018

— Det är intressant att just Mittuniversitetet rankas högst. De har inte legat så bra till tidigare år. Det visar att satsningar som gjorts på studenterna är uppskattade, säger Viviana Lundberg, ordförande i Vårdförbundet Students styrelse.?

Det är tredje året i följd som man låter Vårdförbundets studentmedlemmar tycka till om sina verksamhetsförlagda utbildningar, vfu. Halmstad och Blekinge har hamnat högt varje år medan Mittuniversitetet, med campus i Sundsvall och Östersund, i fjol hamnade på 21:a plats bland totalt 25 lärosäten.?

— Nu tycker studenterna att den verksamhetsförlagda utbildningen har blivit mycket bättre, det har blivit tydligare vad de ska göra, de får information om sina platser i tid och får i högre grad prata om personcentrerad vård, säger Viviana Lundberg.??

Liksom tidigare år visar undersökningen att studenter över hela landet generellt sett är nöjda med sina vfu-platser. Men trenden är vikande. Många lärosäten har problem med att hitta placeringar och ofta handleds studenterna på framför allt sjuksköterskeprogrammet av relativt nyutbildade. I takt med att antalet utbildningsplatser ökat har andelen erfarna sjuksköterskor i vården minskat samtidigt som många vårdplatser stängts.?

Utmärkande för de högskolor och universitet som rankas högst är att studenterna under sina vfu har fått:?

  • bra handledare?
  • tid för reflektion?
  • känna sig sedda i teamet?

Samtidigt uppger tre av tio att handledare ibland har saknats helt under vfu:n.?

Fyra av tio säger att det inte har funnits tid avsatt för reflektion med handledaren. En lika stor andel uppger att flertalet av deras handledare har saknat handledarutbildning.??

I årets enkät har Vårdförbundet Student inte bara frågat om vfu-platserna utan även försökt ta reda på vad studenterna tycker om utbildningen som helhet.

?Mest positiva är de som läser på Sophiahemmet högskola, Högskolan i Kristianstad, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, Karolinska institutet i Stockholm och Högskolan i Halmstad.

Rapporten 2018

  • Svarsfrekvensen är låg. Endast två av tio har svarat, 1 218 av 5 848 tillfrågade studenter. Men tillräckligt många har svarat för att resultaten ska ses som statistiskt säkra, bedömer Vårdförbundets statistiker.
  • I år har även studenter från termin fyra och fem fått möjlighet att delta. Tidigare har endast sistaårsstudenterna fått svara.
  • Det är tredje året i rad som Vårdförbundet Student gör en vfu-undersökning.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida