Hårdare föreskrifter för anestesigaser

7 januari 2002

Arbetsmiljöverkets nya och hårdare föreskrifter om anestesigaser säger att det ska vara möjligt att kontinuerligt kontrollera överskottsutsugets gasflöde. Bland övriga nyheter kan nämnas att läckagekontroll av lustgas ska dokumenteras. Det ska också finnas ett speciellt utrymme för behållare som innehåller ett vätskeformigt anestesimedel som inte utgör en sluten, obruten originalförpackning.

De nya föreskrifterna (AFS 2001:7) har anpassats efter EU-regler och svenska standarder och gäller från och med den 1 april i år. Läs mer på www.av.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida