Håret avslöjar dig

I dag finns det allt finare metoder för att göra drogtester. Men sätten att undgå upptäckt utvecklas också ständigt. För 700 kronor kan till exempel vem som helst beställa en liter garanterat drogfri urin ute på Internet. Om detta och mycket annat som har med droger och drogtester att göra ska Lars Abrahamsson föreläsa på Vårdförbundets hälso- och sjukvårdsstämma den 25—27 april.

En av de mest populära nya drogerna är ecstasy. Det är en syntetiskt framställd drog som framför allt används som uppiggande partydrog. Oftast förknippas den med stora ravefester där hundratals ungdomar samlas för att dansa och ha kul till långt frampå småtimmarna.

Enligt Lars Abrahamsson, biomedicinsk analytiker och sjukhuskemist vid Uddevallas ackrediterade laboratorium för droganalyser, började bruket av ecstasy ta ordentlig fart först i början av 1990-talet. Detta sedan den amerikanske biokemi- och psykiatriprofessorn Alexander Shulgin tillsammans med hustrun och psykiatern Ann Shulgin lät publicera sin bok Pihkal, Phenetylamin I have known and loved: A Chemical Love Story. Boken är på nära 1 000 sidor och kan fritt tankas ned från Internet av vem som helst. 

Halva boken består av cirka 250 olika recept för framställning av olika ecstasypreparat. I bokens andra del beskriver författarna i novellform hur de testat de olika drogerna på sig själva och sina studenter.

– För ecstasymissbrukarna har den här boken blivit en bibel. Men också vi som arbetar med droganalyser hittar väldigt mycket och bra information i den. Sakligt sett håller den hög nivå, säger Lars Abrahamsson som berättar att det numera finns en liknande bok på nätet om giftsvampar som kan ge euforiska upplevelser.

I Sverige blandar ungdomarna ibland ecstasy med den hallucinogena drogen LSD, som framför allt var vanlig på 1960- och 70-talen.

– En annan men betydligt mindre grupp som också använder sig av LSD är en liten klick människor som befinner sig högt upp i den sociala hierarkin och som har råd att köpa varudeklarerat LSD från bland annat Turkiet. De vet exakt vilken dos de ska ta för att undvika hallucinationer men ändå få en positiv effekt av drogen. De använder den så gott som uteslutande på helgerna när de är lediga från jobbet, säger Lars Abrahamsson.

Det vanligaste och enklaste sättet att spåra narkotika på är genom urinprov. Men det är också ett av de provmaterial som är lättast att manipulera, något som de flesta missbrukare känner till.

Lars Abrahamsson berättar att den som vill vara riktigt säker på att lämna ifrån sig drogfri urin i röret köper sitt kiss på Internet. Dagspriset ligger på cirka 700 kronor litern.

Letar efter tillsatser
Ett annat döljande preparat som börjat saluföras på nätet är en sorts pasta som går under beteckningen Urin Aid. Det säljs i en burk som pryds med en bild av Albert Einstein. Pastan lägger sig som en slags film (micell) runt drogerna i urinen vilket gör att de antikroppar som används vid testningen inte kommer i kontakt med drogerna.

– De urinprover vi får till oss i dag testas alltid först för att se om de innehåller några illegala tillsatser som är till för att dölja eventuellt narkotikaintag. Det har blivit en viktig del av narkotikaanalysen, säger Lars Abrahamsson.

Fördelen med urinprover framför blod- eller salivprover är annars att de flesta drogerna utsöndras relativt långsamt i urinen. Vid ett blod- eller salivprov kan man i regel bara få positivt resultat om personen är påverkad. Vid urinprov går det att spåra många droger flera dagar efter intaget. Ett problem är dock att drogerna kan hinna metaboliseras. Efter cirka sex timmar har heroin exempelvis metaboliserats till morfin, vilket gör att det inte går att avgöra om det är ett legalt eller illegalt preparat som har intagits.

Analysera hår och svett
På senare år har betydligt säkrare analysmetoder utvecklats. Bland annat för att analysera hår och svett. I Uddevalla har man nyligen börjat göra svettanalyser med hjälp av ett tunt plåster. Plåstret består av ett semiperiabelt membran som släpper igenom vätska men fångar upp drogerna utan att någon metabolisering sker. Plåstret kan sitta kvar på huden i upp till 14 dagar. Såväl heroin som kokain går att spåra efter så lång tid.

– Plåsteranalyser görs bara på några få laboratorier i Sverige i dag, men det är en metod som jag tror kommer att utvecklas starkt framöver.

Den dyraste och mest komplicerade analysmetoden är att ta hår från den misstänkta individen. Så gott som alla droger fastnar inne i hårets rotkanaler. Håret växer cirka en centimeter per månad. Med hjälp av masspektrometri går det att retroaktivt se vilka droger personen använt under senaste halvåret. Det går även att avgöra när drogerna tagits, vilket inte är möjligt med plåsteranalys.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida