HÄRNÖSAND-MEDELPAD: Löneglidning stoppas

5 november 2001

I början av september skickade personalchefen Karin Westin ut ett meddelande till enhetschefer och första linjens chefer med rubriken »Lönesättning vid anställning/byte av tjänst mellan verksamheter inom vår förvaltning«. Genom meddelandet fick cheferna ett direktiv om exakt hur mycket de får betala nyanställda inom olika yrkesgrupper.

För en nyutexaminerad och grundutbildad sjuksköterska anges 16 400 kronor och 17 000 för en nyutexaminerad med annan vårderfarenhet/utbildning. Oavsett vem det gäller och var arbetet ska utföras.

Brott mot centrala avtalet
I meddelandet, undertecknat både av Karin Westin och sjukhusdirektören Bo Larsson, finns ytterligare begränsningar. Där står dels »Byte mellan verksamheter där ej annan formell kompetens än vid tidigare arbetsplats behövs – ingen ny lönesättning«, dels »Lön utlovad utöver ovanstående överenskommelse utbetalas ej«.

– Jag har aldrig sett något liknande, säger Vårdförbundets jurist Carl Falck.

– Direktivet är ett klart brott mot det centrala avtalets skrivningar om att lönen ska vara individuell och differentierad och att överrenskommelse om lönen får göras med en enskild löntagare. En vägran att betala en högre lön som en anställd och en chef kommit överens om är dessutom olaglig.

Ingen avsikt att bryta mot lagen
Karin Westin tycker inte att direktivet bryter mot avtalet. Tvärtom ser hon en koppling, eftersom en översyn av beloppen görs i samband med de årliga revisionsförhandlingarna.

– Dessutom är det ju så att chefen på den nya arbetsplatsen kan bedöma kompetensen hos den nyanställda först sedan hon arbetat en tid och därefter finns det möjlighet till löneutveckling, säger Karin Westin.

När det gäller meningen »Lön utlovad utöver ovanstående överenskommelse utbetalas ej« säger hon:

– Det är närmast en hypotetisk fråga. Vi har aldrig haft för avsikt att bryta mot någon lag och har heller aldrig gjort det.

På Vårdfackets fråga varför meningen ändå finns nedskriven, svarar Karin Westin:

– Vi har diskuterat det här med våra jurister och valde sedan att skriva så i det läge vi befinner oss.

Det läge hon menar är de galopperande kostnaderna: att löneglidningen blivit så stor, bland annat beroende på att nyanställda fått höga löner.

Sex miljoner i löneglidning
– Bara i år har vi en löneglidningskostnad på sex miljoner kronor och det kan inte fortsätta så. Vi har dessutom ett politiskt beslut om att intern konkurrens inte är tillåten och då kan vi inte gå med på att lönen höjs genom flyttning mellan jämförbara tjänster.

Någon tanke på att för närvarande ta bort lönedirektivet eller delar av det verkar inte finnas.

– Vi får se över det vid utvärderingen nästa år, säger Karin Westin.

Vårdförbundets ordförande i Västernorrland, Kerstin Sjöström, är inte bara förvånad utan dessutom mycket kritisk till lönedirektivet.

– Vi anser att det är ett brott mot avtalet och det försvårar helt klart våra möjligheter att utveckla den individuella löneprocess som vi och landstinget i Västernorrland varit överens om, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida