Hela styrelsen avgick i Halland

När medlemmarna på årsmötet i Halland sa ja till ett misstroendevotum mot avdelningens ordförande och vice ordförande, valde hela styrelsen att avgå.

Att en ordförande och en vice ordförande i en lokal avdelning tvingas avgå genom misstroendevotum är ovanligt, men det var vad som hände på årsmötet i Falkenberg den 4 mars.

En majoritet av de inte mindre än 441 röstberättigade deltagarna gav inte ordföranden Lena Hägglund och vice ordföranden Bodil Zettergren sitt förtroende, trots att Lena Hägglund hade ett år kvar av sin mandatperiod. När detta skedde, valde resten av styrelsen att ställa sina platser till förfogande och därmed står medlemmarna i Halland utan ledning fram till den 14 april då det ajournerade årsmötet samlas igen.

Det finns två orsaker till konflikten i Halland. För det första handlar det om pengar. Vid ett möte i höstas beslutade styrelsen att ordföranden och vice ordföranden skulle få ett arvode på 3 000 respektive 2 000 kronor i månaden. Beslutet togs utan att pengarna fanns i budgeten och utan att höra medlemmarna. Två ledamöter i styrelsen hoppade av i protest mot beslutet.

För det andra gäller det relationen mellan Lena Hägglund och företrädarna på länssjukhuset i Halmstad efter en konflikt mellan en företrädare där och Lena Hägglund. Företrädaren kände sig sviken och illa hanterad av Lena Hägglund och konflikten ledde till ett skriftligt misstroendevotum från samtliga 16 basenheters företrädare. Skrivelsen skickades både till valberedningen i Halland och till Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Vice drogs med i fallet
Något konkret missnöje har inte riktats mot Bodil Zettergren, utan hon föll eftersom hon som vice ordförande stått nära Lena Hägglund.

Det som hände får självklart konsekvenser för det fackliga arbetet eftersom det torde dröja ett bra tag innan den nya styrelsen får verksamheten att fungera igen.

Till sist kan nämnas att styrelsen av ett i stort sett enigt årsmöte fick ansvarsfrihet för det gångna året. Revisorerna konstaterade att styrelsebeslutet om arvodena inte var formellt felaktigt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida