Helhet och rätt till hälsa

När några partier utropas till segrare i valet innebär det självklart inte att vår uppgift är slutförd.

Varje val innebär en nystart i vårt arbete för att påverka
utvecklingen av god vård med utgångspunkt i individen. Vi behöver inte gå tillbaka många år för att se att Vårdförbundets yrken var strikt avgränsade. Att forska eller bli chef var få förunnat. I dag finns över 500 disputerade inom yrkena och cirka 10 000 är chefer och ledare. När statsminister Fredrik Reinfeldt i sin regeringsförklaring lyfte fram vikten av »fler och bättre karriärvägar i offentlig sektor« började vi därför omedelbart fundera över hur detta kan omvandlas till konkreta förslag för att ytterligare utveckla yrkesrollerna för medlemmar i Vårdförbundet.

Och dessutom utsågs Cristina Husmark Pehrsson (m) till socialförsäkringsminister! Vi har diskuterat om det är första gången som någon från Vårdförbundets yrkesgrupper utses till statsråd i en svensk regering, men vi vågar inte vara säkra (hör gärna av er om ni vet). Oavsett det så är Cristina Husmark Pehrsson ett exempel på att Vårdförbundets yrken sätter avtryck även i politiken. Att en sjuksköterska ska ansvara för att rehabiliteringen förbättras ger hopp om helhetssyn och hälsoperspektiv.

Den nyvalda regeringen har utlovat stora förbättringar i vården. Några av dessa löften har redan omvandlats till konkreta förslag och en hel del är positivt. Men det finns orosmoln.
I politiken handlar mycket om att uppvisa resultat, och ingen är gladare än vi om satsningar på vården ger tydliga resultat. Men det finns en risk för att viljan att åstadkomma snabba och mätbara resultat motverkar vårdens viktigaste uppgift.

Vi pratar ofta om att hälften av vårdens resurser används av cirka 3,5 procent av befolkningen. Detta är ett tydligt sätt att beskriva de stora behov som finns hos kroniskt sjuka, multisjuka äldre och andra som har långvariga – och omfattande – relationer till vården. När vårdgarantin infördes för många år sedan varnade vi för att en ensidig satsning på kortare köer och ökad tillgänglighet för dem med »enklare åkommor« riskerade att ta resurser från dem med omfattande behov.

Nu ska vårdgarantin utökas och köerna ska kortas ytterligare. Än en gång finns anledning att varna för att de med störst
behov får minst uppmärksamhet. Detta ska vi påpeka i vårt fortsatta samarbete med den nya regeringen, liksom med kommunledningar och landstingsledningar runtom i landet. Vårdförbundet behövs för att påminna om att vården inte enbart ska ägna sig åt att ställa diagnos och bota sjukdom. Vi ska ständigt påminna om att det behövs en helhetssyn på människors vårdbehov så att alla har rätt till hälsa.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida