Heltidslön för nattarbete

Ett försök på ortopedkliniken i Lund innebär att den nattsjuksköterska som arbetar 80 procent får heltidslön.

4 februari 2002

Som så många andra har ortopedkliniken på Universitetssjukhuset i Lund haft svårt att rekrytera sjuksköterskor. Varje månad tvingades kliniken därför betala 100 000 kronor för övertid och extrapersonal från bemanningsföretag. Samtidigt kom det larm om att nattpersonalen mådde dåligt eftersom de, bland annat på grund av bristen, aldrig fick någon återhämtningstid.

För att finna lösningar på problemen satte sig klinikledningen och Vårdförbundet ner tillsammans. Resultatet blev ett projekt fram till februari 2003.

Heltidslön
Den nattsjuksköterska som arbetar 80 procent (75 procent nattarbete med patienter, 5 procent kompetensutveckling dagtid) får heltidslön 100 procent.

För att försöket skulle kunna starta krävdes godkännande från sjukhusledningen. Den sa ja, men under vissa förutsättningar: lönekostnaderna skulle inte få överstiga de kostnader man tidigare haft för övertid och personal från bemanningsföretag. Dessutom skulle enbart redan anställd personal eller sjuksköterskor som nyrekryteras från andra områden än Region Skåne få ingå i projektet.

Intresset bland nattsjuksköterskorna var stort, inte minst bland de som tidigare arbetade 65 procent och tyckte att det varit svårt att klara försörjningen. Några som varit tjänstlediga valde också att återgå i tjänst.

Projektet har nu pågått ett halvår och både ledning och anställda tycker att resultatet är bra. Bland annat finns det inte längre några vakanser på natten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida