Hembesök bra för äldre

4 augusti 2006

Livskvaliteten blev bättre hos de friska äldre (>75 år) i Nordmalings kommun som fick förebyggande hembesök. Smärta och oro minskade signifikant jämfört med en kontrollgrupp som inte fick besök. Dessutom minskade dödligheten betydligt.
Studien har gjorts av forskare vid Umeå universitet på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. Läs mer på www.fhi.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida