Hemsida sprider kunskap om alkoholprevention

1 november 1999

Den nationella kvalitetshandboken för distriktssköterskors arbete, PUNK-hand-boken (primärvårdens utveckling nationell kvalitet), har kompletterades med en indikator för alkohol- och drogpreventivt arbete. Det skedde efter ett projekt i riksföreningens regi 1997. I samband med projektet startade också ett nationellt nätverk av distriktssköterskor som arbetar med alkohol- och drogpreventivt arbete. I dag finns cirka 60 distriktssköterskor i nätverket. Projektet fortsätter under 1999 och har nu sin bas i Vårdförbundet. Målet är att ta fram mätinstrument för PUNK-indikatorn alkohol och andra droger. Projektledare är distriktssköterskan Anita Leo Andersson.

För att sprida kunskap om detta arbete bland distriktssköterskor har en ny hemsida startats: www.punkruset.com. Den ska även fungera som diskussionsforum.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida