Heparin kan bli nytt vapen mot malaria

3 november 2006

Vid svår malaria orsakad av P falcarium produceras ett protein som gör att blodkropparna klibbar ihop sig och täpper till de fina blodkärlen i hjärnan och andra organ, vilket obehandlat ofta leder till döden. Ett forskarteam under ledning av professor Mats Wahlgren vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska institutet i Stockholm har tagit fram en heparinliknande substans som saknar det vanliga heparinets förmåga att öka blödningsbenägenheten. I djurförsök har den nya substansen visat sig kunna förhindra och lösa upp de malariaorsakade bindningarna mellan blodkropparna.

– Nu jagar vi pengar för att kunna starta försök på människa, säger Mats Wahlgren

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida